Czym jest kredyt technologiczny?

Każde przedsiębiorstwo, aby być konkurencyjne na rynku, musi ponieść inwestycje. Bardzo często decyzja pada na rozwój technologii, jednak jedną z głównych cech takich inwestycji jest fakt, że pochłaniają one dużą ilość gotówki. Rozwiązaniem dla mniejszych firm, które nie dysponują odpowiednią ilością pieniędzy jest wzięcie kredytu technologicznego.

Istota kredytu technologicznego

Taki rodzaj dofinansowania jest swego rodzaju dotacją dedykowaną mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Dzięki pozyskanej kwocie, mogą one wdrażać technologie, które posłużą w produkcji nowych lub ulepszonych towarów albo dokonać zakupu środka trwałego. Działa na zasadzie kredytu inwestycyjnego a część środków pokrywa Fundusz Kredytu Technologicznego.

Aby pozyskać kredyt technologiczny ze strony www.strategor.pl, należy:

  • złożyć wniosek o kredyt w banku, który jest związany umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
  • w przeciągu 60 dni podpisać umowę kredytu albo przedsiębiorca otrzyma promesę kredytu – w tym drugim przypadku należy złożyć wniosek o przyznanie premii technologicznej i na tej podstawie zostaje podjęta decyzja o dotacji,
  • na końcu następuje wypłata premii technologicznej, w jednej lub kilku ratach – przyznanie premii warunkuje wykorzystanie kredytu w całości.

Podczas starania się o takiego rodzaju dofinansowanie należy pamiętać, by środki własne wynosiły minimum 25% całkowitych kosztów inwestycji związanej przyznaniem kredytu. Częścią publiczną kredytu technologicznego jest kwota premii a pozostała część zobowiązania jest spłacana pod warunkami normalnego kredytu.

Jak widać, wnioskowanie o kredyt technologiczny wygląda tak samo jak staranie się o zwykły kredyt inwestycyjny, lecz w tym przypadku można otrzymać aż 75% kwoty inwestycji. Dlatego firmy tak chętnie korzystają z tego rodzaju dofinansowania, gdy starają się inwestować w nowoczesne technologie.

Background obraz autorstwa xb100 - www.freepik.com